CURS PRESENCIAL

Principis de neurociència i psicologia de l’aprenentatge per a docents

Descripció de l’activitat

Aquest curs presencial pretén apropar els docents a alguns dels descobriments científics en el camp de la psicologia cognitiva i la neurobiologia de la memòria i l’aprenentatge, amb l’objectiu de proveir-los de coneixements que puguin contribuir a fonamentar les seves pràctiques amb base en l’evidència.

El curs va dirigit a mestres i professors d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat que estiguin interessats a obtenir una visió àmplia de les principals conclusions que la recerca ha revelat sobre com aprenen les persones que poden ser transferides a les aules.

Objectius

 • Obtenir un coneixement bàsic sobre els fonaments de les ciències de l’aprenentatge i les principals línies de recerca educativa, en l’àmbit de la psicologia cognitiva, la psicologia del desenvolupament i la neurobiologia.
 • Realitzar una aproximació als principals descobriments de la neurociència i la psicologia de l’aprenentatge que poden tenir aplicació pràctica en el context escolar.
 • Identificar algunes pràctiques docents que es recolzen sobre coneixements amb base científica sobre com aprenen les persones i que potencien un aprenentatge significatiu i durador en els alumnes.
 • Identificar algunes estratègies i teories educatives que no compten amb suport científic (mites educatius).

Programa

Mòdul 1. Els processos cognitius de l’aprenentatge

 • Entendre què és la memòria i quins tipus d’aprenentatges suporta. 
 • Comprendre com s’organitza i com es construeix la memòria.
 • Identificar les pràctiques educatives que són coherents amb la naturalesa de la memòria i amb els mecanismes que regeixen l’aprenentatge significatiu.

Mòdul 2. Els factors socio-emocionals de l’aprenentatge

 • Identificar el paper dels factors emocionals en l’aprenentatge.
 • Comprendre les bases de la motivació.
 • Conèixer les estratègies educatives que potencien l’aprenentatge per mitjà de la gestió de les emocions i dels factors que determinen la motivació.

Mòdul 3. Les bases biològiques de l’aprenentatge

 • Obtenir unes nocions bàsiques sobre les estructures i els fenòmens neurològics principals que sustenten l’aprenentatge i la memòria. 
 • Conèixer els principals factors biològics que poden condicionar l’aprenentatge en les diverses etapes de la vida.
 • Comprendre les principals etapes del desenvolupament del cervell des de la primera infància fins a l’adolescència i la seva relació amb els diferents tipus d’aprenentatges.

Mòdul 4. Mites i evidències en el camp educatiu

 • Conèixer quines pràctiques educatives reben el recolzament d’evidències neurobiològiques i els principals mites pseudocientífics presents en el camp educatiu.
 • Promoure el pensament crític i una actitud reflexiva davant les metodologies d’aprenentatge. 

Metodologia de treball

Aquest és un curs presencial amb una part telemàtica (activitat final). La part presencial inclou l’exposició de conceptes i el treball en grup en diverses activitats, així com debats amb el grup classe al complet. L’activitat final consisteix en un treball de reflexió a realitzar per cada participant que serà corregit pels tutors. 

Tutors del curs

 • Marta Portero Tresserra (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Héctor Ruiz Martín (International Science Teaching Foundation)

Característiques

 • Destinataris: Docents d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.
 • Modalitat: Presencial + 4 hores telemàtiques
 • Hores de durada: 20 hores.
 • Horari: Del 6 al 9 de juliol de 2020, de 9.30h a 13.30h.
 • Lloc: Facultat de Medicina UB (C/ Casanova 143)
 • Nombre de places màximes per edició: 40

Cost de la matrícula

El cost de la matrícula és de 195€.

Bibliografia

Carballo, A. & Portero, M. (2018). 10 ideas clave. Neurociencia y educación: Aportaciones para el aula (Vol. 27). Barcelona: Editorial Graó.

Ruiz-Martín, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Educación basada en evidencias (Vol. 1). Barcelona: Editorial Graó. 

Reconegut pel Departament d’Educació com a curs de formació del professorat.

Places limitades!

CURS CANCEL·LAT