Activa les teves classes de matemàtiques

Activa les teves classes de matemàtiques

Després de la consolidació del projecte Science Bits per a les assignatures de l’àmbit científic, que compta amb 20 premis internacionals i arriba a aproximadament 250.000 estudiants de 30 països del món, la ISTF ha ampliat la seva proposta integrant un equip de reconeguts investigadors en didàctica de les matemàtiques per donar forma a Math Bits.

La proposta conjunta de Math Bits i Science Bits significa un pas clau cap a l’ensenyament i l’aprenentatge integrats en l’àmbit STEM. Tots dos projectes comparteixen entorn, plantejament metodològic i eines de gestió, de manera que poden entrellaçar-se entre ells per facilitar una aproximació conjunta a les ciències i les matemàtiques.

Math Bits facilita la combinació de dos tipus d’aproximacions complementàries per a l’aprenentatge d’aquesta matèria: activitats enfocades a la construcció de significat i eines per a la pràctica individual sistemàtica. Per una banda, el desenvolupament de les activitats contribueix a comprendre conceptes i procediments matemàtics mitjançant la indagació i resolució de problemes guiats pel docent, mentre que per l’altra, les eines per a la pràctica individual sistemàtica són fonamentals per consolidar aquests conceptes i procediments, amb l’ajuda d’un feedback elaboratiu que convida els estudiants a raonar sobre allò que aprenen..

Les activitats de pràctica sistemàtica proporcionen un feedback descriptiu quan l’estudiant el necessita, que li ofereix orientacions sobre com resoldre l’activitat pas a pas. Es tracta d’un feedback generatiu, que obliga l’estudiant a pensar sobre el que està fent i a apreciar que hi ha diverses maneres de resoldre un mateix problema.

Activa les teves classes de matemàtiques

El projecte inclou unitats didàctiques dissenyades sobre la base dels últims descobriments científics relatius a com aprenen les persones, i se sustenta en una gran quantitat de recursos multimèdia interactius, vídeos, simuladors, centenars d’activitats autocorrectives amb feedback i altres recursos per a l’aprenentatge actiu. També inclou guies didàctiques completes per a docents, amb indicacions d’ús i recomanacions didàctiques, així com múltiples eines per poder fer un seguiment personalitzat dels progressos de cada estudiant. A més, l’equip de la ISTF proporciona formació i suport continu a tots els docents que decideixen incorporar aquesta proposta didàctica a l’aula.

 

 

 

 


CONEIX LES UNITATS DE MATH BITS

ARTICLES DESTACATS DE MATH BITS


Més informació sobre Math Bits a: math-bits.cat