Llenguatge algebraic: una ruptura amb l’aritmètica

Descobreix la unitat Llenguatge algebraic de Math Bits

El pas de l’aritmètica a l’àlgebra és un punt d’inflexió al qual, amb massa freqüència, no es para tota l’atenció que es mereix. Així, no és estrany que al començament de l’ESO l’àlgebra es plantegi «com l’aritmètica, però amb lletres en lloc de nombres». I res més lluny de la realitat.

En aquesta transició, es produeixen canvis significatius que cal tenir en compte: 

  • Canvia el significat de les lletres, que fins ara s’havien pogut fer servir per simbolitzar unitats de mesura.
  • Canvia, també, el significat dels signes + i –.
  • La resta es transforma en diferència.
  • Les quatre operacions aritmètiques queden reduïdes a dues.
  • I, per descomptat, canvia el significat del signe =, que evoluciona cap a una idea d’equivalència.

Aquesta unitat de Math Bits pretén que l’alumnat es familiaritzi amb tots aquests canvis. La xarxa de notacions i símbols algebraics no pot aparèixer davant dels seus ulls sense que hi donem significat perquè, en cas contrari, reduïm aquest fascinant aspecte de les matemàtiques a l’aplicació de regles buides.

Alhora, el llenguatge algebraic ens dona l’oportunitat de construir el concepte de nombre enter (aspecte que culminarà a la unitat següent). És sabut que els models concrets basats en manipulatius, o en l’ús de contextos amb termòmetres o deutes, per exemple, plantegen obstacles conceptuals insalvables; en canvi, els nombres enters sorgeixen de forma natural per una necessitat purament matemàtica en el món de l’àlgebra.

 


Aquests són alguns dels recursos destacats que trobareu a la unitat ‘Llenguatge algebraic’ de Math Bits:

Animació on s’observa la simplificació d’expressions algebraiques.


S’inclouen també gran quantitat d’activitats autocorrectives i recursos sobre el llenguatge algebraic per a l’aprenentatge actiu, així com proves d’avaluació que avaluen la comprensió i la capacitat d’aplicació dels conceptes apresos en nous contextos.

No coneixes les propostes didàctiques de Math Bits?

Si esteu interessats a conèixer una proposta pedagògica basada en la investigació i el descobriment guiats, i altament motivadora pels vostres estudiants, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us donarem accés a les primeres unitats de mostra.

VULL MÉS INFORMACIÓ