Nombres naturals: més enllà del comptatge

Descobreix la unitat Nombres Naturals de Math Bits

No et perdis la unitat de Math Bits, Nombres Naturals, plena d’activitats i recursos per aprendre matemàtiques cooperativament a través de la manipulació, el raonament i la discussió, i amb una gran quantitat d’exercicis per consolidar els aprenentatges per mitjà de la pràctica sistemàtica.

Alguns dels recursos destacats que hi trobaràs:

…i una gran quantitat d’activitats autocorrectives i amb feedback descriptiu per consolidar conceptes i procediments sobre els nombres naturals i la divisibilitat!

No coneixes les propostes didàctiques de Math Bits?

Si esteu interessats a conèixer una proposta pedagògica basada en la investigació i el descobriment guiats, i altament motivadora pels vostres estudiants, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us donarem accés a les primeres unitats de mostra.

VULL MÉS INFORMACIÓ