Fraccions i decimals: una unitat fonamental a matemàtiques

Descobreix la unitat Fraccions i Decimals de Math Bits

Les fraccions i els decimals constitueixen un dels punts centrals de l’aritmètica, tant en l’educació primària com en la secundària.

La darrera unitat de Math Bits, Fraccions i Decimals, ofereix un conjunt ampli d’activitats i recursos per ajudar l’estudiant a aprendre a través de la resolució de problemes i la pràctica sistemàtica.

En comptes d’abordar les fraccions a través del model convencional part-tot, presentem una seqüència d’activitats en què les fraccions s’introdueixen de manera natural i intuïtiva des del model de mesura, el qual presenta diversos avantatges didàctics.

Per altra banda, la unitat ajuda a establir la connexió entre els nombres decimals i les fraccions mitjançant el model de repartiment, facilitant a l’estudiant una comprensió profunda de la matèria.

Aquests són alguns dels recursos destacats que trobareu a Fraccions i Decimals:

S’inclouen també gran quantitat d’activitats autocorrectives i recursos sobre les Fraccions i els Decimals per a l’aprenentatge actiu, així com proves d’avaluació que avaluen la comprensió i la capacitat d’aplicació dels conceptes apresos en nous contextos.

No coneixes les propostes didàctiques de Math Bits?

Si esteu interessats a conèixer una proposta pedagògica basada en la investigació i el descobriment guiats, i altament motivadora pels vostres estudiants, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us donarem accés a les primeres unitats de mostra.

VULL MÉS INFORMACIÓ