Proporcionalitat aritmètica: el triomf de la raó

Descobreix la unitat Proporcionalitat de Math Bits

La proporcionalitat representa la culminació de l’aritmètica, per la qual cosa potser constitueix la seva part més complexa i comporta nombroses dificultats de comprensió. Més enllà de limitar-se a l’estudi de tècniques per resoldre un tipus concret d’exercicis, el seu aprenentatge hauria d’anar orientat al desenvolupar el pensament proporcional. De fet, la literatura especialitzada llança evidències que un aprenentatge mecanicista fomenta l’anomenada il·lusió de linealitat, la qual condueix els estudiants a abordar problemes que no impliquen relacions de proporcionalitat com si en realitat ho fessin.

Per això, aquesta unitat incideix especialment en el raonament a l’entorn de la idea de raó i com aquesta idea sorgeix en situacions variades; no sols en les quals cal trobar un valor desconegut, sinó també en situacions de comparació. Així, resulta fonamental una bona feina prèvia amb el concepte de magnitud i, a continuació, una reflexió sobre les condicions de regularitat, és a dir, les condicions que han de donar-se per poder parlar de proporcionalitat directa entre magnituds.

Aquests són alguns dels recursos destacats que trobareu a la unitat ‘Proporcionalitat’ de Math Bits:

No coneixes les propostes didàctiques de Math Bits?

Si esteu interessats a conèixer una proposta pedagògica basada en la investigació i el descobriment guiats, i altament motivadora pels vostres estudiants, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us donarem accés a les primeres unitats de mostra.

VULL MÉS INFORMACIÓ