Un nou estudi avala l’eficàcia de Science Bits

Un nou estudi avala l’eficàcia de Science Bits

 

  • Un estudi publicat a la revista científica International Journal of Science Education per un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili ha analitzat els aprenentatges conceptuals a curt i llarg termini dels estudiants de dues escoles que van introduir el programa de Science Bits a les seves classes de ciències al llarg de tota l’ESO, en comparació amb dues escoles que van aplicar altres mètodes.
  • Els resultats posen de manifest que els estudiants de les escoles que van adoptar el programa de Science Bits i el seu model d’ensenyament 5E milloren els seus aprenentatges conceptuals de manera rellevant i sostinguda, mentre que les escoles del grup control no van experimentar cap evolució en els cinc anys que va durar l’estudi.
  • Desenvolupat per la International Science Teaching Foundation (ISTF), Science Bits és el primer projecte educatiu curricular dissenyat a partir de l’evidència científica sobre com aprenen les persones i l’únic l’eficàcia del qual ha estat validada científicament.

Quantes de les propostes educatives que arriben a les escoles estan fonamentades en la recerca científica sobre els processos d’aprenentatge i ensenyament?

Amb la humil excepció d’alguns programes que atenen diverses dificultats específiques de l’aprenentatge, no és habitual que els materials educatius que s’ofereixen a les escoles comptin amb l’aval d’una investigació científica. Per això, resulta destacable que la ISTF tingui per missió desenvolupar propostes didàctiques en l’àmbit de les ciències i les matemàtiques que es basin en la recerca. Però a més de dissenyar els seus recursos didàctics a partir de la ciència de com aprenem, també els sotmet periòdicament a l’escrutini científic per avaluar-ne l’eficàcia i identificar-hi possibles aspectes a millorar.

Aquest és el motiu pel quan un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb l’equip de la ISTF, acaba de publicar un estudi a la revista científica International Journal of Science Education amb els resultats d’un treball de cinc anys en què s’han analitzat els efectes del programa de Science Bits per a l’ensenyament de les ciències.

Science Bits és un projecte educatiu desenvolupat al llarg de vuit anys que acosta a les escoles el model d’aprenentatge de les 5E: Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate (‘motivem, explorem, expliquem, elaborem i avaluem’), una metodologia que promou l’aprenentatge per mitjà de l’exploració, el raonament i l’aplicació d’allò après en contextos rellevants, la qual cosa fomenta aprenentatges més profunds, dotats de comprensió, i per tant, més duradors i transferibles a noves situacions. Així ho atesta l’estudi que ha analitzat els aprenentatges conceptuals a curt i llarg termini dels estudiants de dues escoles que van introduir el sistema de Science Bits a les seves classes de ciències, en comparació amb dues escoles que van emprar altres mètodes. Els resultats posen de manifest que els estudiants de les escoles que van adoptar el model 5E a través del programa de Science Bits van millorar els seus aprenentatges conceptuals significativament (per gairebé mitja desviació estàndard, la qual cosa en educació es considera un efecte rellevant), mentre que les escoles del grup control no van experimentar cap evolució en els cinc anys que va durar l’estudi.

Science Bits. Sol·licita una demostració.

Investigació a les aules

Precisament, un dels centres que va introduir el programa de Science Bits, la Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), també va analitzar pel seu compte els resultats dels alumnes de 4t d’ESO a les proves de diagnòstic que cada any duu a terme la Generalitat de Catalunya, al llarg del període que va durar l’estudi. «La tendència ha estat clarament a l’alça: cada vegada més alumnes s’han situat a la franja dels que obtenen resultats de nivell alt o mitjà-alt, i han estat menys els que han obtingut resultats de nivell baix o mitjà-baix», apunta Josep Badia, professor de ciències d’aquesta escola. «El model 5E ens proporciona un marc de treball estructurat i ben fonamentat. Els seus cinc tipus d’activitats consisteixen a activar els coneixements previs a través d’un context rellevant (Engage), explorar els conceptes científics implicats en aquest context de manera raonada i cooperativa (Explore), formalitzar i estructurar els nous coneixements (Explain), aplicar aquests coneixements en altres contextos mitjançant la realització d’un projecte en equip (Elaborate) i recuperar els coneixements adquirits per resoldre problemes diversos (Evaluate)», explica Mikel Martín, professor de ciències i matemàtiques a la mateixa escola.

Percentatge de respostes correctes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO en el pre- i post-test.

Percentatge de respostes correctes dels alumnes de 3r i 4t d’ESO en el pre- i post-test.

Els estudiants de l’altre centre educatiu analitzat, l’Escola Solc de Barcelona, també han experimentat una millora substancial segons els resultats de l’estudi. «La metodologia de Science Bits és molt encertada perquè es basa en la construcció del coneixement a partir de l’exploració, el raonament i l’aplicació contextualitzada. La nostra experiència després d’aquests anys també ens ha revelat dos punts forts addicionals. Per una banda, les activitats de la secció Avaluem permeten una avaluació dels aprenentatges contextualitzada, rica i transversal. Aquest és un bon exemple del fet que transformant l’avaluació transformem la manera d’ensenyar i aprendre. Per l’altra, els simuladors d’experiments són tan realistes que permeten convertir l’aula estàndard en un laboratori, però també suggereixen al professorat una sèrie de pràctiques que es poden dur a terme de manera real al laboratori del centre. Això posa de manifest la gran adaptabilitat de Science Bits a la realitat de cada centre educatiu», expressa Pep Espígol, professor de ciències i director pedagògic de l’Escola Solc.

Educació fonamentada en l’evidència

«Si en l’àmbit de la salut exigim que qualsevol tractament mèdic se sotmeti a un estricte control científic que en garanteixi l’efectivitat i n’avaluï els riscos abans d’aplicar-lo, per què no fem el mateix en educació? Per què no exigim que els mètodes i recursos educatius que s’ofereixen a les escoles es basin en la recerca i se sotmetin a estudi per verificar-ne l’eficàcia?», planteja Héctor Ruiz Martín, director de la International Science Teaching Foundation i investigador en el camp de la psicologia cognitiva de la memòria i l’aprenentatge en contextos educatius. Ruiz advoca per fonamentar els processos d’aprenentatge i ensenyament en l’evidència científica, tal com promulga en els seus llibres, entre els quals destaca ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza.

«Avui comptem amb coneixements científics sobre quines accions i circumstàncies promouen aprenentatges duradors, transferibles i productius, així com una ingent quantitat d’evidències obtingudes directament a les aules amb la col·laboració de docents de totes les etapes i de contextos educatius molt diversos. No té sentit que no aprofitem tota aquesta informació per fonamentar millor la pràctica educativa, i tampoc que no avaluem la seva aplicació de manera objectiva per prendre més bones decisions», afegeix Ruiz. Al capdavant de la ISTF, Ruiz aposta per una dinàmica de recerca i desenvolupament permanents que permeti ajustar les propostes educatives progressivament per adaptar-les als diversos contextos i millorar-ne l’eficàcia.

Un programa guardonat i reconegut internacionalment

Per la seva aproximació científica a l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències, Science Bits ha obtingut més de 20 premis internacionals com l’Academics’ Choice Smart Book for Mind-Building Excellence, un guardó atorgat per professors d’universitats de referència com Princeton, Harvard, la Universitat George Washington i altres institucions educatives de renom. Altres guardons aconseguits pel programa han estat el World Summit Award de l’ONU, el Ciència en Acció del CSIC, el WISE Award de la Qatar Foundation, i el CODiE Award de l’Associació d’Indústries del Programari i els Continguts Digitals dels EUA, entre d’altres.

Transcorreguts vuit anys des del seu llançament, Science Bits s’ha consolidat a l’entorn educatiu, i està present en gairebé 1.000 centres d’ensenyament espanyols, així com en d’altres dels EUA, el Regne Unit, Mèxic, Xile i Argentina, entre altres països.

 

***
Enllaç a l’article científic: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09500693.2021.1918354